W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych honorujemy wszystkie Państwa zniżki wcześniej nabyte. Przy ubezpieczeniu Auto-Casco polecamy skorzystanie ze specjalistycznego komputerowego systemu wyceny samochodu.

Nie musicie Państwo pamiętać o wznowieniu kończącej się umowy ubezpieczenia, czy też terminie raty. Nasz system komputerowy kontroluje wszystkie terminy wznowień i rat z odpowiednim wyprzedzeniem wysyłając do Państwa przypomnienie.

 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

 

     Ubezpieczenie OCUbezpieczenie odpowiedzielności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) jest obowiązkowym ubezpieczeniem auta. Oznacza to, że każde zarejestrowane auto musi je posiadać. Na mocy umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki szkód, które zostały wyrządzone osobom trzecim. Szkoda taka może powstać nie tylko w mieniu poszkodowanego, może dotyczyć również zdrowia lub życia osoby poszkodowanej.

Kiedy działa ubezpieczenie OC?
Ubezpieczenie działa przez 12 miesięcy 24 h/dobę, niezależnie od tego kto prowadzi samochód. Ubezpieczenie działa również wtedy, kiedy auto nie jest użytkowane (np. kiedy staczając się uszkodzi pojazd znajdujący się obok).


 
 
    Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które w pełni chroni nasze auto od skutków uszkodzenia, zniszczenia, a także kradzieży. Ubezpieczenie Autocasco zapewnia całoroczną ochronę auta przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Można je dopasować do swoich potrzeb, korzystając z możliwości rozszerzenia go o dodatkowe opcje: 
- zniesienie udziału własnego w I i II szkodzie 
- zniesienie udziału własnego we wszystkich szkodach 
- opcja szkody drobnej, pozwalająca na ochronę zniżek w przypadku zaistnienia szkody 
- zniesienie amortyzacji części zamiennych 
- opcja gwarantowanej sumy ubezpieczenia, polegająca na utrzymaniu wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia przez cały okres jej trwania 
- opcja utraty kluczyków, polegająca na ochronie przed wydatkami związanymi z dorobieniem kluczy lub sterownika do auta. 
 
Ubezpieczenie AC jest zatem bardzo elastycznym produktem, który można dopasować do swoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
 
 
     Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) należy do grupy ubezpieczeń, w których ochroną objęte są życie lub zdrowie kierowcy oraz pasażera. Ubezpieczenie komunikacyjne NNW zapewnia całoroczną ochronę na wypadek wszelkich zdarzeń drogowych, które mogą przytrafić się w trakcie poruszania się pojazdem. 
Polisa NNW, zabezpiecza w takich sytuacjach jak: wypadek drogowy, wsiadanie i wysiadanie z samochodu, załadunek i rozładunek, a także pożar lub wybuch pojazdu. 
Suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie.
 
 
     Ubezpieczenie Assistance obejmuje świadczenie pomocy w przypadku różnych nieprzewidzianych zdarzeń związanych z pojazdem, w tym między innymi holowanie oraz auto zastępcze. Gwarantuje kierowcy oraz pasażerom komfort oraz bezpieczeństwo w trakcie podróży
 
Dzięki ubezpieczeniu Assistance liczyć możemy na pomoc w zakresie: 
- holowania pojazdu 
- zorganizowania pojazdu zastępczego 
- zakwaterowania, jeśli szkoda miała mniejce podczas podróży 
- odbioru naprawionego pojazdu 
- usprawnienia pojazdu w miejscu zdarzenia 
- dostarczenia paliwa 
- pomocy medycznej oraz hospitalizacji 


Dzięki usłudze Assistance liczyć możemy również na pomoc i wsparcie informacyjne oraz pomoc finansową i prawną.
 
 
     Pakiety ubezpieczeń oferują pełny zakres ochrony ubezpieczeniowej, często w dużo niższej cenie niż w przypadku zakupu każdego z ubezpieczeń osobno. 
Decydując się na tego typu ubezpieczenie, gwarantujesz sobie oszczędność w postaci bardzo atrakcyjnej składki oraz najwyższą ochronę ubezpieczeniową. 


Pakiet ubezpieczeniowy jest coraz częściej stosowaną formą ochrony. Polega na objęciu w ramach jednej polisy, kompleksowym ubezpieczeniem wielu rodzajów ryzyk.
 
 
 
 
 
MIESZKANIE I DOM
 
     Ubezpieczenie domu. Zadbaj o ubezpieczenie tego, co jest dla Ciebie bardzo ważne. Ubezpieczenie domu, umożliwia ochronę rodziny oraz ochronę posiadanego majątku. Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę nieruchomości oraz jej wyposażenia od szeregu zdarzeń losowych, w tym również od kradzieży, włamania, rabunku, a także zalania oraz pożaru. 

Ubezpieczenia posiada szeroki zakres opcji dodatkowych, takich jak ubezpieczenie budynków gospodarczych, bram, ogrodzeń oraz garażu (patrz w zakładce "Ubezpieczenie Garażu") 

Suma ubezpieczenia oraz zakres ustalany jest indywidualnie.
 
 
     Ubezpieczenie mieszkania skierowane jest do wszystkich, którzy ochroną objąć chcą mieszkanie oraz majątek się w nim znajdujący. 

Ubezpieczenie zapewnia ochronę mieszkania wraz z jego wyposażeniem. W przypadku wystąpienia szkody gwarantuje ono odszkodowanie, dzięki czemu możliwe będzie odtworzenie utraconego majątku. Polisa chroni na wypadek wielu nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

Dla Klientów poszukujących bardziej rozbudowanej ochrony możliwe jest roszerzenie zakresu o dodatkowe przedmioty ubezpieczenia, takie jak piwnica, pomieszczenie gospodarcze, bądź NNW dla rodziny.
 


     Ubezpieczenie garażu. Niezależnie czy Twój garaż jest na trwale związany z budynkiem, czy stanowi pomieszczenie wolnostojące możesz zadbać o jego ochronę i objąć go polisą ubezpieczeniową. 
Włącz ubezpieczenie garażu do polisy ubezpieczeniowej mieszkania lub domu i ciesz się jego ochroną przez cały rok. 

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę przed zalaniem, pożarem, a także innymi zdarzeniami takimi jak rozbój czy dewastacja.
 
 
     Dodatkowe ubezpieczenia. Ubezpieczając dom lub mieszkanie istnieje możliwość skorzystania z wielu dodatkowych ubezpieczeń. Oferta jest szeroka i zawiera między innymi ubezpieczenie: 
- sprzętu elekronicznego 
- szyb i przeszkleń znajdujących się w budynku 
- nagrobka 
- domku letniskowego 
- budynków gospodarczych 
- bram 
- ogrodzeń 
- OC w życiu prywatnym 
- NNW mieszkańców 
- kosztów ochrony prawnej 


To tylko niektóre z dodatkowych możliwości ubezpieczenia, jeśli interesuje Cię inne ryzyko, zapytaj o nie naszych doradców.
 
 
 
 
DLA FIRM
 
     OC Przewoźnika Drogowego powinien mieć każdy podmiot gospodarczy pełniący funkcję przewoźnika drogowego w kraju lub poza jego granicami. Przedmiotem tego ubezpieczenia są szkody powstałe w towarach przyjętych do przewozu oraz odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, wynikająca z jego zarobkowej działalności w charakterze przewoźnika drogowego.
 
 
     Ubezpieczenie OC działalności gospodarczejPrzedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej. Ubezpieczenie moze obejmować również odpowiedzialność cywilną za podwykonawców. Ubezpieczenie może być modyfikowane i dopasowywane do potrzeb Ubezpieczającego.
 
 
     Gwarancje finansowe są często zawieranymi przez firmy ubezpieczeniami finansowymi. Gwarancje finansowe podnoszą wiarygodność firm i chronią przed niepotrzebnymi wydatkami. 

Istota gwarancji ubezpieczeniowej polega na tym, że zakład ubezpieczeń zobowiązuje się, w zamian za opłaconą składkę, do zapłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją.

W swojej ofercie posiadamy wiele rodzajów gwarancji finansowych: 
- Gwarancja zapłaty wadium 
- Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 
- Gwarancja należytego wykonania umowy 
- Gwarancja dobrego wykonania kontraktu 
- Gwarancja zwrotu zaliczki 
- Gwarancja zapłaty długu celnego
   I wiele, wiele innych...
 
 
     Ubezpieczenie mienia w transporcie. Ubezpieczenie dotyczy ochrony mienia w transporcie krajowym oraz zagranicznym. Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, utracie lub ubytku mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. Szkoda może być powstała w następstwie jednego lub wielu zdarzeń, zaistniałych w czasie transportu.
 
 
     Ubezpieczenie robót budowlano - montażowych. Ubezpieczenie skierowane jest do podmiotów wykonujących wszelkie kontrakty budowlano – montażowe. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody związane ze zniszczeniem lub uszkodzeniem materiałów budowlanych i montowanych urządzeń. Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o inne, dodatkowe ryzyka. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje cały okres trwania kontraktu, może być również wydłużona o okres konserwacji lub gwarancji. 

Ubezpieczenie pomoże uniknąć strat finansowych związanych z powstaniem szkody podczas wykonywania prac. Ważna jest również możliwość naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, które nie są stronami kontraktu.
 
 
 
 
PODRÓŻE
 
     Ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW. Wybierasz się w podróż, zadbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swojej rodziny. Ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW to produkt idealny dla Ciebie.

Czasem bywa tak, że na wyjeździe choroba lub przeziębienie powoduje, że konieczna jest wizyta u lekarza. Zadbaj o to wcześniej i zabezpiecz się na wypadek konieczności skorzystania z wizyty lekarskiej, pobytu w szpitalu lub transportu medycznego. Ubezpieczenie pokrywa również koszty leczenia, zakupu lekarstw, operacji czy badań. 

Ubezpieczenie NNW obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu oraz wypłatę pełnej sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonej osoby. 

Ubezpieczenia rozszerzyć można o koszty leczenia chorób przewlekłych lub tropikalnych. Wariant dopasować można też do wyjazdów zimowych i sportowych oraz rozszerzyć ubezpieczenie o koszty poszukiwań i ratownictwa, a także ubezpieczenie sprzętu sportowego.
 
 
     Ubezpieczenie sprzętu sportowego chroni go przed ewentualnym zniszczeniem, utratą, kradzieżą lub jego zaginięciem. 
Jeśli wyjeżdzasz i boisz się o uszkodzenie bądź utratę swojego sprzętu sportowego, możesz zabdać o jego ochronę wykupując polisę ubezpieczeniową. Sam ustalasz sumę i zakres ubezpieczenia.
 
 
     Ubezpieczenie bagażu. Zabezpiecz ochroną ubezpieczeniową bagaż oraz rzeczy się w nim znajdujące. Ubezpieczenie ma na celu zabezpieczenie go na wypadek utraty, uszkodzenia bądź jego zniszczenia w czasie podróży.
 
 
 
 
INNE UBEZPIECZENIA
 
     Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców. Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich osób przebywających na stałe za granicą, które chcą zabezpieczyć się przed nagłym wypadkiem bądź chorobą podczas pobytu w Polsce. 

Polisa obejmuje:
- koszty pobytu i leczenia w szpitalu 
- koszty transportu do szpitala 
- koszty zakupu lekarstw, opatrunków, środków medycznych
- koszty badań 


Polisa może dodatkowo zawierać ubezpieczenie NNW bądź ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 
 
     Ubezpieczenia wypadkowe. Obejmij całodobową ochroną ubezpieczeniową swoje zdrowie oraz zdrowie swojej całej rodziny. Ubezpieczenie zawrzeć można niezależnie od swojego stanu zdrowia na podstawie krótkiej ankiety. Ochrona może działać zarówno w kraju, jak również poza jego granicami. 

Ubezpieczenie możesz dopasować do swoich indywidualnych potrzeb, dzięki czemu zabezpieczysz to co jest dla Ciebie najważniejsze. Wiele wariantów ubezpieczenia sprawi natomiast, że w prosty oraz szybki sposób wybierzesz i dopasujesz najlepsze dla siebie rozwiązanie.
 
 
     Ubezpieczenia dla rolników. Posiadamy w swojej ofercie wiele propozycji ubezpieczeniowych dla osób zajmujących się uprawą rolną oraz dla osób specjalizujących się w rolnictwie. 

OC rolnika
Jest to obowiązkowe ubezpieczenie, każdej osoby będącej rolnikiem lub posiadającej gospodarstwo rolne. Ubezpieczenie obejmuje ochoną odpowiedzialność cywilną Rolnika oraz innych osób pracujących w gospodarswie. 

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków
Ubezpieczenie obejmuje ochroną budynki rolnicze przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi 

Pakiety ubezpieczeń
Pakiety umożliwiają dopasowanie określonego zakresu ochrony ubezpieczeniowej do indywidualnych wymagań i potrzeb Ubezpieczającego.
 
 
 
 
Prezentowane na stronie produkty ubezpieczeniowe to tylko część naszej oferty. Jeśli nie znalazłeś produktu, którego szukasz zadzwoń, a my pomożemy Ci w dopasowaniu odpowiedniej ochrony.